LIÊN HỆ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA.
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá
Điện thoại: (0373) 851.118
Hotline:
Email: