BÁO CÁO
Cung cấp các báo cáo, phân tích về thổ nhưỡng, chất lượng đất đai, hiệu quả sử dụng đất... các đề xuất bố trí cây trồng, giải pháp khoa học công nghệ...
Chi tiết
SỐ LIỆU
Số liệu phân tích mẫu đất đa dạng, phong phú, được phân tích một cách chính xác làm cơ sở khoa học để bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
BẢN ĐỒ
Người dùng tra cứu về bản đồ đất trồng trọt các loại cây, tính chất đất đai phù hợp với từng loại cây trồng, với các khu vực khác nhau
Chi tiết

Giới thiệu

Bạn đều có thể làm được các công việc liên quan đến bản đồ, ứng dụng, thực hiện phân tích, quản trị, cộng tác, v.v… trên ArcGIS Online. Có vẻ các tính năng phức tạp này không phù hợp với những giải pháp thành lập bản đồ đơn giản, tuy nhiên sẽ sử dụng dễ dàng hơn trong tổ chức của bạn. Dưới đây là một số tính năng đặt biệt của ArcGIS Online:

Tìm hiểu thêm

Tính năng nổi bật

Làm việc ngay với các bản đồ, ứng dụng và biểu mẫu có chứa dữ liệu của bạn

Bản đồ sẵn sàng để sử dụng

Bạn đều có thể làm được các công việc liên quan đến bản đồ, ứng dụng, thực hiện phân tích, quản trị, cộng tác, v.v… trên ArcGIS Online. Có vẻ các tính năng phức tạp này không phù hợp với những giải pháp thành lập bản đồ đơn giản, tuy nhiên sẽ sử dụng dễ dàng hơn trong tổ chức của bạn. Dưới đây là một số tính năng đặt biệt của ArcGIS Online: