Tin tức

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn

Hội nghị lấy ý kiến triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn”.
 

 

 

Vào sáng ngày 15/6 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đơn vị trực thuộc đã bày bỏ mối quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ Chuyển đổi số của toàn ngành nói chung và lĩnh vực phụ trách nói riêng. Qua đó đóng góp nhiều ý kiến có giá trị trong việc xây dựng hoàn thiện dự án.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở cho rằng: Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp là nhiệm vụ tất yếu và mang tính đột phá. Các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và bao trùm được tất cả các lĩnh vực của ngành. Dữ liệu xây dựng cần được tham chiếu qua các văn bản pháp lý của Nhà nước ban hành, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và khả năng tích hợp với các cơ sở dữ liệu của tỉnh và của Bộ.