Tin tức

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện; bàn giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư
 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện, bàn giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chủ trì Hội nghị; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Hoàng Thị Yến, Nguyễn Hoài Nam; Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

 

Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Kế hoạch thực hiện các dự án năm 2022 được triển khai trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; đó là tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá vật tư, vật liệu xây dựng, nhất là giá xăng, dầu, sắt, thép, xi măng... biến động theo chiều hướng tăng mạnh đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Giám đốc Sở - Cao Văn Cường đã có ý kiến chỉ đạo: xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh; chủ động đề ra các nhiệm vụ, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất kế hoạch vốn đầu tư công được giao.